Print
 
 

Standaard deal-termprincipes beschikbaar voor universitaire spin-offs 

Alle kennisinstellingen in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van standaard deal-termprincipes voor universitaire spin-offs. In deze zogeheten deal terms is geregeld op welke manier wordt omgegaan met de overdracht van het intellectueel eigendom en het aandeelhouderschap van universiteiten in spin-offs in de situatie dat een onderzoeker uit dienst treedt. De uitgangspunten van de deal terms zijn dat deze simpel, fair en transparant moeten zijn. 

 

Ondernemer aan het stuur

De deal terms hebben tot doel het onderhandelingsproces tussen universiteiten en jonge bedrijven te versnellen en daarmee de kans op groei en succes te vergroten. Ze zorgen ervoor dat er in de vroege en kwetsbare fase van een bedrijf geen geld wordt onttrokken aan de spin-off van de kennisinstelling. 

 

De intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de spin-off tegen een vergoeding die bestaat uit een minderheidsaandeel voor de universiteit binnen het bedrijf. Dit minderheidsaandeel wordt kleiner naarmate er meer investeerders investeren in het bedrijf en de universiteit trekt zich terug zodra er voor de spin-off geen meerwaarde meer is. Zo komt de ondernemer aan het stuur en is het voor investeerders aantrekkelijker om te participeren. Naast deze afspraken is het ook altijd mogelijk voor de universiteit om te kiezen voor een licentie/royalties-deal, in overleg met de spin-off.

 


Vervolg
Alle universiteiten gaan, samen met de universitaire medische centra, optrekken in een vervolgproces. In het vervolgproces worden ook andere mogelijke situaties beschreven, zoals de situatie waarbij er een bedrijf wordt gestart met intellectueel eigendom van de kennisinstelling, zonder dat de onderzoeker zelf ondernemer wordt. Het gebruik van de deal terms wordt periodiek gemonitord en geëvalueerd door de Knowledge Transfer Offices (KTO’s) van de kennisinstellingen, in samenwerking met Techleap.nl, ondernemers en investeerders. Hierdoor wordt er gewerkt aan steeds beter werkende afspraken voor universitaire spin-offs.

 

De deal terms zijn tot stand gekomen in een werkgroep met daarin universiteiten, investeerders en ondernemers, en met ondersteuning van Techleap.nl.

 

De kennisinstellingen die de deal terms gaan gebruiken, doen dit volgens het 'pas toe of leg uit'-principe.


Op 16 maart vindt er een webinar plaats met verdere toelichting op de deal terms. Aanmelden kan via het aanmeldformulier
 

Direct naar de deal terms

 

Deze kennisinstellingen werken met de met de deal terms

 • Radboud UMC 
 • TU Delft
 • TU Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Wageningen University & Research
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Erasmus MC
 • Radboud Universiteit
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Tilburg 
 • LUMC
 • TNO