Print
 
 

Kijk hier het Kenniscafé van 1 december terug!

Hoe dragen universiteiten bij aan een kennisintensieve samenleving?

Leesvoer! Eerste Erkennen & Waarderen magazine gepubliceerd

Het eerste Erkennen en Waarderen magazine is uit!

Line-up najaar NL_Wetenschap 2023 bekend!

Line-up najaar NL_Wetenschap bekend!

Lodewijk Asscher benoemd tot voorzitter Digitaliseringsimpuls Onderwijs

Dr. Lodewijk Asscher wordt de nieuwe voorzitter van de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Minister Dijkgraaf heeft ingestemd met het voorstel van de benoemingscommissie bestaande uit bestuurders uit mbo, hbo en wo, en het ministerie van OCW. Asscher volgt daarmee per 1 januari 2023 de huidige voorzitter a.i. Hans Nederlof op.

Voorlopige inschrijvingen universiteiten gelijk met vorig jaar; indicatie voor meer vwo’ers die tussenjaar nemen

In het collegejaar 2022 staan er ongeveer 340.000 studenten ingeschreven aan een universiteit. Dit is vergelijkbaar met het vorige collegejaar, zo blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers van Universiteiten van Nederland (UNL). Waar er in de bachelorfase ongeveer 4000 studenten meer studeren, studeren er in de masterfase ongeveer 4000 minder. Hierdoor blijft het totaalvolume inschrijvingen ongeveer gelijk met vorige collegejaar. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg: “De stabilisering van het aantal studenten aan onze universiteiten geeft ons de ruimte om met de forse investeringen uit het coalitieakkoord de basis op orde te brengen als het gaat om werkdruk en meer tijd voor onderzoek. De verwachting is wel dat de studentenaantallen de komende jaren weer verder zullen stijgen. We gaan in de toekomstverkenning met het ministerie van OCW onderzoeken wat dit vergt van universiteiten en aan maatregelen vanuit het ministerie.”

Programme Digital Society Conference 2022

Programme Digital Society Conference 2022

Nationaal platform voor bedreigde wetenschappers gelanceerd

Wetenschappers krijgen regelmatig te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. Daarom lanceren vandaag de Universiteiten van Nederland (UNL), NWO en KNAW het platform WetenschapVeilig. Op deze website (www.wetenschapveilig.nl) kunnen wetenschappers die bedreigd of geïntimideerd worden 24 uur per dag terecht voor hulp. UNL-voorzitter Pieter Duisenberg: “Wetenschappers vervullen een cruciale maatschappelijke functie. Het is ontoelaatbaar dat zij in hun werk te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en haatreacties. De impact hiervan op onze mensen is heel erg groot en we zien de bedreigingen als een aanval op de academische vrijheid. Met WetenschapVeilig willen we onze wetenschappers zo goed mogelijk steunen.”

Uitnodiging Lancering WetenschapVeilig op 7 november

Lancering van WetenschapVeilig op 7 november 2022 te Den Haag

GESLOTEN Vacature: Wij zijn op zoek naar een Projectadministrateur! 

Per direct is Universiteiten van Nederland op zoek naar een fulltime (parttime bespreekbaar): (Project)administrateur) (nieuwe functie)

Nederland zet weer grote stap naar 100% Open Access 

De Nederlandse universiteiten publiceerden in 2021 82% van hun peer reviewed wetenschappelijke publicaties Open Access. Dit is een stijging van negen procentpunt ten opzichte van 2020. Universiteiten blijven toewerken naar 100% Open Access publiceren. Om dit te bereiken is er sterkere nationale samenwerking met alle kennispartijen, een bredere monitoring van alle wetenschappelijke output en ondersteunende wet- en regelgeving nodig.

Nederlandse kennisinstellingen tekenen Europees akkoord Evaluatie van wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, Universiteiten van Nederland (UNL) en alle veertien individuele universiteiten tekenen het Europese verdrag ‘Agreement on Reforming Research Assessment’. Dit verdrag van de Europese commissie, Science Europe en de European University Association (EUA), is in lijn met de doelstellingen van het landelijk programma Erkennen & Waarderen. In het verdrag staan afspraken over hoe onderzoeksresultaten te beoordelen zodat de kwaliteit en impact van het onderzoek groter worden, maar ook de integriteit wordt gegarandeerd. Daarbij is er in het verdrag expliciet aandacht voor het erkennen en waarderen van de verschillende taken van wetenschappelijk medewerkers. 350 organisaties uit meer dan veertig landen hebben interesse getoond om te gaan tekenen. Ook ZonMw heeft de intentie om te tekenen.

Universiteiten en umc’s presenteren streefbeeld proefdiervrije innovatie in academisch onderwijs

Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) presenteren samen een streefbeeld voor proefdiervrije innovatie in het academisch onderwijs. Het maatschappelijk debat over het gebruik van dierproeven is al lang in beweging. Met de ontwikkeling en presentatie van dit streefbeeld leveren de universiteiten en umc’s hun bijdrage aan deze discussie

Universiteiten van Nederland lanceert een website over haar aanpak van het lerarentekort

Vandaag lanceert Universiteiten Nederland de website www.universitaireaanpaklerarentekort.nl. Hier is informatie te vinden over de universitaire lerarenopleidingen en wat universiteiten doen aan de aanpak van het lerarentekort. Zo zijn hier de verschillende routes naar het leraarschap, informatie over het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en data over het aantal academische leraren in opleiding te vinden.

Stevige impuls voor onderwijs en onderzoek met eerste €60 miljoen voor profilering en samenwerking

Minister Dijkgraaf heeft vandaag het eerste deel van de universitaire sectorplannen goedgekeurd op basis van het positieve advies van de Nationale Commissie Sectorplannen. De minister stelt in totaal €60 miljoen ter beschikking voor 2022. In het voorjaar van 2023 volgen de resterende middelen die samen optellen tot structureel €200 miljoen. Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “Met de sectorplannen investeren we stevig in het fundament van universiteiten. Zo willen universiteiten en universitair medische centra zo’n vijftienhonderd fte aan extra medewerkers aanstellen de komende jaren. Hiermee kunnen we serieus aan de slag met het verlagen van de werkdruk en gericht bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals de digitale transitie, klimaatverandering en veiligheid.’’

Prinsjesdag: stevige investeringen in universiteiten en zorgen over kostenstijgingen

Komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in universiteiten; in totaal meer dan €1 miljard per jaar in het hoger onderwijs en onderzoek. Voor de zomer sloten universiteiten een bestuursakkoord over de besteding van deze investeringen met minister Dijkgraaf. In de Rijksbegroting van 2023 is op grond daarvan €300 miljoen ingeruimd voor starters- en stimuleringsbeurzen en €200 miljoen voor sectorplannen.

Line-up najaar NL_Wetenschap 2022 bekend!

Line-up najaar NL_Wetenschap bekend!

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting: 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Het tekort aan studentenhuisvesting is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Uit de vandaag gepresenteerde Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat het tekort aan studentenwoningen nu bijna 27.000 beslaat. Dit stijgt naar verwachting naar 44.800 wooneenheden in studiejaar 2029/2030, in de twintig grootste studentensteden gezamenlijk. Om dit probleem aan te pakken, is vandaag het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 ondertekend.

GESLOTEN Vacature Beleidsmedewerker HR


Per 1 september 2022 is Universiteiten van Nederland op zoek naar een fulltime (parttime bespreekbaar): Beleidsmedewerker HR

De universiteiten zijn samen het nieuwe collegejaar gestart!
 

Op maandag 5 september openden alle Nederlandse universiteiten hun academisch jaar.

Wil jij NL_Wetenschap een weekje overnemen in 2023?

Het Twitteraccount NL_Wetenschap kwam in 2018 tot leven. Elke week staat er een andere wetenschapper in de spotlights!