Print
 
 

Instroom nieuwe bachelorstudenten

In studiejaar 2022/’23 zijn er 60.049 personen bij een wo-bacheloropleiding ingestroomd.
Geteld zijn studenten die niet eerder ingeschreven zijn geweest bij een Nederlandse wetenschappelijke opleiding.

De bachelorinstroom in op 1 oktober studiejaar 2022/’23 is met ongeveer 2.900 studenten 4,6% minder dan studiejaar 2021/’22. Toen was er een hoger dan verwachte instroom in de bacheloropleidingen, van met name gediplomeerde vwo-leerlingen. Oorzaak van de toename van vwo-instroom, was het grotere aantal vwo-ers die eindexamen had gedaan en daar ook was geslaagd. Daarbij kwam dat vanwege de COVID-situatie er minder leerlingen een tussenjaar namen maar meer leerlingen direct startten bij een opleiding in het hoger onderwijs. Dit gold overigens ook voor de instroom in studiejaar 2020/'21.
 

De onverwacht grote toename in de afgelopen twee jaar is mede de oorzaak van de mindere instroom in het actuele studiejaar:

  • de groep vwo-ers die een tussenjaar had genomen na het vwo was minder, dus uit die categorie komen er in 2022/’23 (logischerwijs) minder naar de universiteit.
  • het vwo-slagingspercentage in 2020/’21 was lang niet zo hoog als het jaar daarvoor daarmee is het aantal afgestudeerde vwo-ers ook lager;
  • De afgestudeerde vwo-ers in studiejaar 2020/’21 nemen wel weer vaker een tussenjaar. Dat alles maakt dat de instroom in het actuele studiejaar minder is dan vorig studiejaar en ook minder dan een aantal jaar daarvoor.


Het aantal bachelorstudenten met een HBO achtergrond die in het actuele studiejaar instromen bij een bacheloropleiding is naar 1.629 deelnemers afgenomen. het aantal ligt op hetzelfde niveau van de studiejaren voor Corona..

De instroom van internationale studenten is in studiejaar 2022/’23 licht toegenomen

 

 
 

Premasterstudenten 

Personen die een masteropleiding willen volgen, maar nog een aantal deficiënties moeten weg werken, worden veelal ingeschreven als premaster of: schakelstudent. Deze personen worden landelijk administratief bij de bacheloropleiding ondergebracht. In de landelijke basisregistratie is nu met ingang van studiejaar 2020/’21 voor het eerst de fase “premaster” opgenomen. Dat betekent dat vanaf dit studiejaar de groep premaster kan worden onderscheiden van reguliere bachelorinstroom.

Vanwege de korte tijdreeks, zijn deelnemers aan het schakelprogramma niet afzonderlijk zichtbaar in de hier boven geplaatste visual.


In studiejaren 2020/'21 en 2021/'22 bestond 11% van de eerstejaars wo-bachelor instroom uit studenten die een schakelprogramma volgen (resp. 7.487 en 6.944). In studiejaar 2022/'23 maakt deze groep 9% van de instroom uit (5.443 studenten).


Vooral personen met een voorgeschiedenis op het hbo schrijving zich in bij een universitair schakelprogramma.


NB: Studenten van de Open Universiteit zijn niet opgenomen in de landelijke basis registratie. Ook bij de Open Universiteit is het mogelijk een premasterprogramma te volgen. De Open Universiteit telde op 31 december 2022 1.596  nieuwe eerstejaars premasterstudenten
 

 

Instroomgroepen

Vwo-instroom

De instroom in wo-bacheloropleidingen bestaat in studiejaar 2022/’23 voor ongeveer de helft uit studenten met een vwo-diploma die direct na het behalen van het vwo-diploma of met één of ook meerdere tussenjaren, inschrijven voor een wetenschappelijke bacheloropleiding.
In 2022/’23 zijn 29.215 voormalig vwo-leerlingen gestart met een wo-bacheloropleiding. Dat zijn er 1.600 (-5,2%) minder dan voorgaand studiejaar. Dit zijn zowel net afgestudeerde vwo-ers als vwo-ers die al eerder een vwo-diploma hebben behaald.
NB: voormalig vwo-ers die bij een hbo-opleiding beginnen en vervolgens alsnog naar de universiteit doorstromen, worden in de statistieken geteld als “hbo-instroom”.
 
Minder doorstroom vwo-ers

In 2019/’20 lag, door de aangepaste eindexamens vanwege COVID-19 het aantal vwo-scholieren dat een diploma behaalde aanzienlijk hoger dan verwacht: negen procent meer dan in de Referentieraming was voorzien. In 2021/’22  lag het aantal vwo-diploma’s met 35.604 weer op het niveau van de jaren voor de COVID (zie onderstaande tabel).
Echter: het aandeel vwo-gediplomeerden dat meteen na het behalen van het vwo-diploma doorgaat naar een universitaire opleiding, lag met 66,7% op het laagste niveau sinds 2001.
 

 

 

 

HBO-instroom

Het aantal studenten met een hbo-achtergrond dat doorstroomt naar de universiteiten is in studiejaar 2022/’23 lager dan in de twee voorgaande studiejaren. De aantallen liggen weer in lijn met de jaren daarvoor.

De instroom van hbo-studenten in de universitaire bacheloropleidingen valt uiteen in twee groepen:

  • hbo-studenten met de intentie een wo-bachelorprogramma te volgen en af te ronden met een wo-bachelordiploma;
  • hbo-studenten die een masteropleiding willen gaan volgen maar daarvoor (nog) niet geheel toelaatbaar zijn. Middels een zogenaamd premaster-programma (ook wel: schakelprogramma) is het mogelijk deficiënties weg te werken om daarna alsnog toegang te krijgen tot de masteropleiding. Een schakelprogramma heeft een beperkte omvang van maximaal 60 EC. Van de hbo-instroom in de bachelorfase is in studiejaar 2020/’21 ruim de helft van de hbo-instroom een premasterstudent.


NB: Er zijn opleidingen die ervoor kiezen niet een premaster-programma aan te bieden, maar via contractonderwijs deficiënties weg te laten werken. De omvang hiervan is onbekend: contractstudenten worden niet in het landelijke register onderwijsdeelnemers (ROD) vastgelegd.
 
 

 

Instroom internationale studenten

De internationale instroom in de bacheloropleidingen bestaat met een totaal van 18.902 studenten grotendeels uit studenten afkomstig uit de Europese Economische Ruimte (EER) (76%) en binnen deze groep: voornamelijk Duitse studenten. Uit Europa, maar van buiten de EER komt 7% van de bachelor-instroom en 17% van de instroom komt van buiten Europa.

NB: Het Verenigd Koninkrijk wordt in studiejaar niet langer 2021/’22 gerekend tot de groep EER.

Het aanbod van Engelstalige bacheloropleidingen en het feit dat Nederlandse universiteiten goed zichtbaar zijn in internationale rankings, draagt bij aan de bekendheid van Nederland als zijnde een land met uitstekende hoger onderwijsinstellingen.

Een klein deel van de internationale studenten volgt een premasterprogramma om daarmee deficiënties weg te werken die de toegang tot de masteropleiding in de weg staan.
 

 
 
 
Laatst bijgewerkt op 14-3-2023